Jörgensens Rör AB

08-91 11 22

info@jorgensensror.se

Markavlopp / Avloppsbyte / Dagvatten

I många äldre fastigheter finns det stora problem med läckande avloppsrör i källargolv som resulterar i att avloppsvatten läcker ut i grundvattnet och under hus, utan att fastighetsägarna vet om det.

Därför rekomenderar vi fastighetsägare att byta markavlopp i källargolv i god tid!

Många fastighetsägare väljer för framtiden och för miljöns skull att separera avlopp och dagvatten för ett långsiktigt miljötänkande.

Vi har bytt ca 20 000 meter avlopp och dagvatten i Stockholm till olika fastighetsägare som är mycket nöjda med vår höga kvalitét på utfört arbete.

Kontakta oss gärna för mer information och offertförslag.

Hemsida av KA Webb & Tryck